Honda CR-V 2012 - 2018

Kur yra VIN

1.VIN yra ant grindų priešais keleivio sėdynę arba šalia sėdynės 2.VIN yra kairėje prietaisų skydelio pusėje 3. VIN numeris yra kairėje vidurinėje kolonoje


Raskite VIN numerį